Fra ny elev til sortbælte - en rejse for livet

Det vigtigste er ikke at nå frem eller vejen derhen!
Det vigtigste er, hvem du rejser med!

Find en klub

Ninsei Do Nykøbing F.

I 23 år har Ninsei Do haft en meget liberal tilgang til hvem der kunne åbne klubber og hvor.
Det er der kommet nogle fantastiske mennesker ud af, som alle har fået værktøj til at leve bedre liv.
I en stilart hvor udvikling, dynamisk forandring til gadens realiteter er selve motoren, der har vi måtte erkende at kvalitetssikringen på tværs af Danmark i disse corona år, har været en stor udfordring både økonomisk og personligt for de engagerede instruktører. Som alle ved, er økonomien i år, jo stukket helt af, hvilket sikkert gælder for rigtigt mange andre klubber og deres undervisere.
Bestyrelsesgruppen for Ninsei Do har derfor valgt at i 2023 er det kun Ninsei Do Nykøbing F. der har daglige aktiviteter og træning i egen dojo.
På den måde kan alle de dedikerede instruktører lige stoppe op, trække vejret dybt og genfinde den gnist der er nødvendig for at kunne opretholde det engagement der absolut er nødvendigt for at sikre kvaliteten i træningen.
I 2023 øges antallet af træningslejre så der er lejre tæt på hver tredje uge hele året, så der overordnet set, er flere træningstimer end nogensinde!
Det er muligt at vi igen åbner klubber i Jylland på Fyn og Sjælland når vilkårene for klubdrift bedres!

Hvad er Ninsei Do

Selvforsvar til alle situationer og alle kroppe

Det er ikke let for vores elever at svare på spørgsmålet - hvad er Ninsei Do.
Vi kan det samme som man lærer i karate - bare uden kata, så organisationen kunne godt hedde Ninsei Do Karate.
Men! Vi kan også det samme som judo/Ju-jutsu/jiu-jitsu - så Ninsei Do Karate Ju-jitsu, kunne også være navnet.
Men! meget ligner aikido og kungfu - uden at være det samme, og så er der lige det, med alle typer våben!
Vore fundament er dog ninjutsu, der er langt ældre end de nævnte stilarter, på nær kungfu, så man kunne godt være kæk og sige at Ninsei Do ikke ligner andre, de andre ligner Ninsei Do.
I princippet er det ligegyldigt, for alle stilarter ligner noget der var før dem!
Nu hedder det bare Ninsei Do - som er et komplet kampsystem med teknikker til al form for kamp, lige fra krigskunst hvor angriberens vilje og evner til at gøre skade er ubegrænset, til selvforsvar overfor en utrænet modstander der skal pacificeres på en nænsom og værdig måde, både på gaden eller i jobsammenhæng.
Ninsei Do systemet har samme fleksibilitet som legoklodser! Derfor kan det med ganske få justeringer ændres fra krigskunst til personalesikring på arbejdspladser hvor der er risiko for fysiske konflikter.
I 2023 er det nøjagtigt 20 år siden denne form for implementering på arbejdspladser blev anvendt af en ansat der hindrede et knivoverfald på en kollega uden at hverken kollega eller klient kom til skade.
Siden da, har Ninsei Do instruktører undervist rundt regnet 500 ansatte og 2000 privatpersoner i selvforsvar.

Hvad træner vi?

Vi træner alt og ninpo!

Alt:
bevæbnet – ubevæbnet
stående – liggende
i vand – på sne (hvis vi kan finde noget!
med åbne øjne – lukkede øjne eller i mørke
fuld skrue for de hårde nysere
blidt men effektivt for de mere forsigtige
en mod en, en mod mange, mange mod en
nødværge for tredjepart, bodyguard for familie
kast og gulvkamp, fastholdelse og nedtagning
alt med våben, korte og lange, skarpe og skydende
Du lærer teknikker svarende til ninjutsu, boksning, karate, jiu-jitsu og escrima
Ninpo:
Ninpo, kan du læse om længere nede.

Ninpo

At erfare den ydre natur og erkende naturen i det indre.

Ninpo Mikkyo
Ninpo - tålmodighedens kunst. Mikkyo - hemmelig lære.
Ninpo mikkyo kan tolkes og forstås på mange måder. Afhængig af om du spørger en japaner eller en kineser, vil tolkningen variere. Overordnet set, vil jeg beskrive japansk tankegang som omote - det du læser, er det der står. Hvor kinesisk tankegang er mere ura - det du læser, er ikke det der står. Det er jo selvfølgelig en generalisering, men den forklarer alligevel en del om forskellen mellem disse to lande. For nye elever vil kampformen forekomme vigtigst, hvilket er naturligt når man opsøger selvforsvar/kampsport, men ganske hurtigt vil eleverne opdage, at det der har den største betydning for deres selvforsvar, er ninpo.
Kampformen er omote – synlig, ninpo er ura – ikke synlig, altså både en pragmatisk japansk tilgang og en dybsindig spirituel kinesisk tilgang, hvilket også afspejles i den kanji Ninsei Do består af.
Ninpo mikkyo oversættes også til ninjaernes hemmelige lære.
For mig er ninpo mikkyo en praktisk måde til at fortolke tro, spiritualitet, filosofi og esoterisk viden.
At erfare den ydre natur og erkende naturen i det indre.
De gamle ninja havde en grundig og videnskabelig indgangsvinkel til problemløsning, samtidig med udøvelsen af stærke okkulte og spirituelle aktiviteter, hvilket ikke er ikke en modsigelse, men snarere skal betragtes som forsiden og bagsiden af samme mønt - uadskillelige.
Der er intet bizart, uvirkeligt eller fingeret antydet i de gamle læresætninger i ninpo mikkyo. Mysticisme er simpelthen studiet af metoder brugt på en sådan måde at man vil opleve at blive opmærksom på naturlovene og opnå en større opmærksomhed og bevidsthed.
Ved at observere naturen med et fordomsfrit sind vil man opdage at alt er energi og at energi i alle former interagerer med alle andre energier, hvilket vil sige at alle levende entiteter på denne jord, er i forbindelse med hinanden, og har indflydelse på hinanden, også selvom det ikke er erkendt. Det gør verden magisk!
Ninpo mikkyo giver os en forståelse af at det der bliver betegnet som magi i dag bliver forklaret i morgen.

Ninpo mikkyo de delelementer vi træner:
Man bør ikke arbejde med disse emner som selvstudium!
 • Seishin teki kyoyo: Spirituel udvikling. Mediumistisk håndværk. Etiske regler.
 • Inyo: Balancen. Yin & Yang.
 • Sanmitsu: De tre sandheder. De tre lys: sind, mund og krop.
 • Mandala: Hensigt og erkendelse.
 • Godai: De fem ydre tilstande og de fem indre elementer.
 • Chakra: De syv hjul.
 • Gogyo: De fem naturlove og de fem taktiske overvejelser.
 • Mantra: Energi ord eller lyde.
 • Mudra: Kuji in: håndsegl.
 • Kuji goshin ho: spirituelle forsvars metoder.
 • Toate no jutsu: kamp gejst energi og kiai.
 • Mieso Ho: meditation.
 • Kokyu ho: åndedrætsøvelser.
 • Shin kokyo san'aun: de tre dybåndinger.
 • Kuji kiri: Styrketegn.

Er det en trosretning?

Svaret er nej - med et lille ja!

I Ninpo er der tydelige referencer til både japansk shintoisme, shingon og tendai buddhisme, med esoteriske og naturspirituelle elementer hvor man tror på at alt har en sjæl og at der både findes positive og negative naturkræfter, der påvirker menneskers liv.

Vi arbejder med åndedrætsøvelser og ritualer i form af mantra (energilyde/sætninger) og mudra (håndtegn). Ydermere arbejder vi med Godai - de fem elementer udtryk ved bevægelse og Gogyo - de fem elementer set fra et spirituelt niveau.
I almindelig yoga er der ligeledes både mantra og mudra og jeg tvivler på at udøverne tænker på dette som en trosretning - hvilket vi heller ikke gør.

Men vi må erkende, at spiritualitet af mange betragtes som en trosretning og i 2019 godkendte kirkeministeriet en gren af spiritismen i Danmark som trosretning.

Vi har ikke nogen kamidana (hylde med religiøst skrin relateret til shintoisme), der ellers er typisk for alle kampstilarter forbundet med Japan. Vi tilbeder ikke noget, men anerkender at universet er underlagt en højere bevidsthed eller intelligens, og at vi mennesker har langt mere potentiale til at skabe vores egen virkelighed, end vi er klar over.

I Ninpo træningen arbejder vi meget med at skærpe vores sanser, herunder især det folk kalder den 6. sans, der er en fysisk sans på lige fod med de andre sanser, men som de fleste har glemt hvordan man bruger aktivt.
Denne træning er den direkte årsag til, at alle der har trænet mere end et halvt år, samstemmende vil sige - jeg var lige gået, inden der blev ballade. Det er ret effektivt selvforsvar, bare aldrig at være der, hvor tingene ramler sammen.

Der er mange - måske de fleste? mennesker der ikke rigtigt lever, men bare eksisterer. De fødes, spiser, får børn, arbejder og dør, uden nogensinde at have opdaget hvor fantastisk livet er, hvis man løfter hovedet og kikker ud af hamsterhjulet. Reflektion over livet og hvordan det leves, er også en del af Ninpo læren.

Balance

Den indre og den ydre

Nu tænker du måske balance som i at holde ligevægten, og det er også delvis rigtigt. At være i balance og harmoni i alle bevægelser, er en del af træningen, men det vigtigste er den mentale og åndelige balance. At lære mennesker hårde effektive kampteknikker uden samtidig at arbejde med de mentale og åndelige aspekter, det synes vi er en ufuldstændig løsning.
Netop derfor er der ninpo, yoga, meditation og især spirituelle øvelser i Ninsei Do.

Kaizen

Principper/metoder/brugbarhed/forbedring!

Lige siden det første primitive menneske samlede en sten op og klaskede i naboens hoved for at stjæle dennes mage, har der være kamp imellem mennesker.
At slå hul i naboens hoved med en sten er et princip hvor metoden er brug af stenen.
Principper er evige så længe mennesker er bygget som vi er – to ben, to arme, krop og hoved. Derfor vil der være principper for kamp udviklet for mange år siden, der er præcis lige så anvendelige i dag, som dengang.
Det der forandrer sig og skifter fra generation til generation, eller fra i går til i dag, det er metoden!
Hvordan princippet for nedkæmpning af en modstander omsættes til nutidig effektiv metode, det er hele nøglen!
At træne noget traditionelt er typisk træning i principper, hvilket er måden hvorpå viden videregives til næste generation. Trænes der kun traditionelt, lærer man kun principper og misser derved den metode der passer til den tid vi lever i. Omvendt, trænes der udelukkende metoder, er der ikke noget at give videre ud over en sten, og der er en reel risiko for at metoden forældes.
Et Japansk begreb – kaizen, oversættes til konstant forbedring.
Det er meget brugt i forretningsstrategi, og en hel del af japansk succes, kan tilskrives dette princip.
For Ninsei Do er kaizen en livsnødvendighed, præcis som det at trække vejret, skal der udvikles, analyseres, justeres og forbedres – og forfra igen!
Præcis som de gamle krigere gjorde!
Brugte en samurai en dårlig teknik, kom man ikke hjem igen. Kom man hjem igen men var skadet, blev der justeret og forbedret, og testet igen på slagmarken, i en uendelig cyklus i århundreders borgerkrig.
I dag har vi heldigvis langt mere fredelige forhold, men kaizen, skal stadig foregå og det gør vi blandt andet ved hele tiden at trække på folk der kommer fra tidens nuværende slagmark – gaden!
Ninsei Do er i evig kaizen - udvikling, kvalitetskontrol og forbedring hvor vi trækker på erfaring fra sikkerhedsvagter, dørmænd, soldater, politi og ikke mindst helt almindelige mennesker der med succes har forsvaret sig selv.
JA! vi træner ninpo og sprirituel balance, men vi træner også krigskunst i alle aspekter!

Hvordan begyndte det?

Uddrag fra bogen om Ninsei Do

Det hele begyndte sidst i 1960’erne, sat i gang af en ekstrem voldelig stedfar, senere et knivoverfald, et skoleskift hvor bydrengen kom på landet og skulle afprøves og endnu et knivoverfald.
Disse oplevelser skabte et dybtliggende ønske om frihed fra andres kontrol over mit liv, og især frihed fra andres fysiske eller mentale overgreb.
Længe var det nok med rå styrke og grænseløs aggression - udviklet af mange slag på hovedet. Men det blev ikke ved med at virke, styrke og raseri kunne ikke matche teknikker. Derfor skulle der noget andet til, og det blev kampsport, der ikke var helt let at opdrive dengang i begyndelsen af 1970'erne.
Boksning, flere forskellige karatestile, jiu-jitsu, kungfu og faktisk alt hvad der kunne opdrives, blev udforsket i de følgende år. Enkelte i få år, andre træner jeg stadig. Det gav en masse erfaring og mange skader. Efterrationaliseret var det noget rod, der kun gav problemer med at forstå kernen i hver stilart.
I de år blev der taget rigtigt mange notater, der på et tidspunkt blev uoverskuelige og nødvendiggjorde en massiv indsats for at sortere og sætte i system, hvilket var begyndelsen til Ninsei Do strukturen.
Som ganske ung faldt jeg i vandet og gik til bunds. Liggende dernede kikkende op gennem vandet – tænkte jeg, her bliver jeg. Det tror jeg satte min indre spiritualitet i omdrejninger. Richard samlede mig op – hvis jeg husker ret, men op kom jeg da.
Min generation voksede op med filmen Kung Fu med David Carradine, hvor det bærende element i hovedpersonens udvikling netop var spiritualitet, den indre udvikling. En spiritualitet der var frustrerende fraværende i de forhåndenværende kampstile.
I midt firserne kom jeg i kontakt med oprindelig ninjutsu på en træningslejr hvor jeg deltog i min hvide karate-gi fuld af ild-element og høj på min egen voldsomme styrke. I bund og grund var det ikke en god træningslejr, men i et kast af en træningsmakker havde jeg en ubeskrivelig oplevelse af harmoni, styrke og spirituel samhørighed, der som et elektrisk stød, sagde at denne stilart var min vej.
Fra da af, har vejen været ret snorlige frem til det Ninsei Do der nu trænes, hvori mere end 11 forskellige stilarter er absorberet og trænes i klubberne, alt sammen på et solidt fundament af traditionel japansk krigskunst.

Grader og bælter

Formålet er vejen, ikke at nå et slutpunkt

Ninsei Do er en japansk inspireret kampstil og bruger derfor både gi og bælter. Hos os er der 6 bæltefarver - hvid - gul - grøn - blå - brun - sort. Sortbælte er inddelt i graderne 1 til 10 dan.
Vi har ikke halve grader eller børnegrader. 1 dan - 1 grad af sort bælte kan først opnås fra det fyldte 18 år.
Da alle klubbers medlemmer kan træne i alle klubber, er bælternes primære funktion at give et hurtigt overblik over sammensætningen af elevfærdighederne. Det mindsker risikoen for skader.
Hvis dit fokus er at blive sortbælte, så dropper du ud af træningen, når du kommer til 1 dan. Så hav fokus på vejen og ikke målet, for der er ikke noget mål, kun evig udvikling.
Det er ikke alle teknikker der passer til alle kroppe og alle aldre! Derfor er Ninsei Do udviklet således at det er kampstilen der skal tilpasse sig til eleven og ikke omvendt.
Hvor længe det tager et nyt medlem at opnå 1 dan - sortbælte, afhænger i høj grad af elevens træningsintensitet, men faktum er, at der skal knokles meget hårdt for at bliver sortbælte hurtigere end 10 år!
Graduering i Ninsei Do er ikke en eksamen eller en test med censorer, der stirrer olmt på eleverne. Det er en helt almindelig ualmindelig træning, hvor eleverne kan bevise at de er nået videre.
Til hver eneste kyu og dan grad, er der et specifikt pensum der skal mestres, så tid alene er ikke den eneste faktor.

Hvad koster det?

Vi optager primært medlemmer i alderen 14 år og op!
Der er dog nogle forbehold!
Man kan godt være yngre, men det forudsætter at forældrene er aktivt med på sidelinjen.
Hvis man er oppe i årene og gerne vil begynde at træne, så må man acceptere, at der er en del teknikker man ikke kommer til at kunne træne.
11 - 14 år (UNG) 160 kr. pr. mdr.
Fra 15 år (VOK) 300 kr. pr. mdr.
Passiv (PAS) 65 kr. pr. mdr.
Træningslejre 250 kr. pr dag pr. husstand.
Privattræning 600 kr. pr. time ved 2 deltagere.
Priserne forudsætter betaling via betalingsservice. Andre betalingsmetoder pålægges ekspeditionsgebyr.

Online indmeldelse

Efter introduktionskurset i henholdsvis januar og august, er det muligt at blive medlem af Ninsei Do.
For at gøre dette, skal du udfylde skemaet der kommer frem når du klikker på linket: her!
BEMÆRK! før du kan åbne skemaet, skal du have et password, som du får efter introduktionskurset.
Det er vigtigt at du udfylder alle felter og læser om retningslinjerne for deltagelse i træningen.
Hvis du har problemer med tilmelding, så skriv til os:

Opret betalingsservice

Vigtigt! Dette skal du først gøre når du har fået tilsendt dit kunde/medlemsnummer!
Når din online indmeldelse er registreret, får du tilsendt dit kunde/medlemsnummer, hvorefter du skal tilmelde dig betalingsservice.
Scan QR koden eller klik på nedenstående link, så kommer du direkte til Betalingsservice:
Betalingsservice online tilmelding
Klik på linket og indtast dit kundenummer samt dine personlige oplysninger, så går resten af sig selv.
Hvis du har problemer med tilmelding, så skriv til os:

Mobile Pay

MobilePay: 770374
Ved betaling for kurser/træningslejre, må der først betales ved indgangen til disse!
Udstyr betales ved leveringen.

Privatlivspolitik

GDPR

Privatlivspolitik for NINSEI DO ApS, Ninsei Do klubber og foreninger. Gyldig fra 1. marts 2018

Ninsei Do dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for dit medlemskab og din træning i klubber og foreninger tilhørende Ninsei Do.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

NINSEI DO ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Jesper Ljungquist
Adresse: Stubbekøbingvej 263, 4800 Nykøbing F.
CVR: 37769452
Telefonnr.: 6048 1978
Mail: info(at)ninseido.dk
Website: https://www.ninseido.dk

Vi behandler følgende personoplysninger

Almindelige personoplysninger for medlemmer, ledere og trænere:
For- og efternavn; adresse; indmeldelsesdato; fødselsdato; mobil nr.; e-mail; køn; grad og gradueringsdato; klubfunktion.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-numre på den person der opretter kontingent betalingsaftalen, samt på ledere, undervisere med mere, der løser opgaver for klubben/klubberne, i henhold til reglerne om dokumentation for indhentning af børneattester.
Klubbernes formand indhenter oplysninger vedrørende børneattester via Politiets formular til dette.
Når denne formular modtages retur, og det konstateres, at der ikke er nogen anmærkning, destrueres denne formular straks.

Hvordan vi indsamler oplysninger om dig

Normalt får vi alle oplysninger fra dig, via den online indmeldelse.
Børneattester fås fra Politiet.
Vi indsamler ingen oplysninger fra Facebook eller andre sociale platforme.
Oplysninger om opnåede grader og deltagelse i træning og uddannelse, indsamles via klubberne og disses trænere/ledere.
Ingen af vores websider sætter eller anvender cookies!

Ninsei Do's formål med behandling af dine personoplysninger

Ninsei Do ApS, klubber og foreninger, behandler dine personoplysninger for at kunne administrere kontingentopkrævninger, planlægge træningsaktiviteter og gradueringsplaner for din træningsmæssige fremgang og udvikling, samt for at kunne bevare et overblik over dine opnåede kompetencer og uddannelse.
Vi behandler ligeledes dine personoplysninger for at kunne overholde lovkrav til foreninger og klubber, herunder folkeoplysningsloven.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene/værge efter samme retningslinjer.

Hvem der har adgang til dine oplysninger

Den dataansvarlige for Ninsei Do ApS, er den eneste der har adgang til samtlige medlemmers data. Hver lokalklubs formand og kasserer, har adgang til de respektive klubbers medlemsdata. I Honbu Dojo, der er moderklubben, ophænges i henhold til gammel Japansk tradition en æresplakette, hvorpå er anført en elevs navn samt aktuel grad. Det er valgfrit om eleven ønsker en sådan plakette ophængt og den nedtages eventuelt ligeledes efter ønske fra pågældende elev, eller ved ophør af medlemskab.

Videregivelse af dine personoplysninger

Ninsei Do ApS, klubber og foreninger, videregiver kun dine almindelige personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang til kommunernes folkeoplysningsudvalg, specialforbund og idrætsråd, herunder DIF, DGI, DGI’s landsdelskontorer samt lokale sportsråd.
Videregivelse af disse oplysninger om både medlemmer, ledere og trænere til disse specialforbund og idrætsråd, finder kun sted i det omfang, dette er nødvendig, for at opretholde medlemskab af disse forbund, samt for at overholde folkeoplysningsloven.
Oplysninger om ledere/trænere kan videregives til disse specialforbund, såfremt disse ledere/trænere individuelt giver udtryk for, at de ønsker, at modtage information vedrørende uddannelser og kurser afholdt af disse idrætsorganisationer.

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger basere sig altid på dit samtykke afgivet ved accept via den online indmeldelsesformular.
Din online indmeldelse kan kun afsendes såfremt du har markeret dit samtykke i feltet "Ja! Jeg har læst, og er indforstået med, ovenstående retningslinjer!".
Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, hvilket er at regne som en udmeldelse af Ninsei Do, Ninsei Do's klubber og foreninger.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring!

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Ninsei Do klubber og foreninger.
Såfremt du giver udtryk for, at du ønsker dine oplysninger slettet straks ved ophør af medlemskab, gøres du opmærksom på, at oplysninger om grader samt opnåede kompetencer, IKKE kan genskabes efter sletning, og at der derfor ved fornyet medlemskab, skal startes forfra med laveste begynder grad.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
- Retten til at blive oplyst om hvordan vi behandler dine data
- Retten til indsigt i egne personoplysninger
- Retten til sletning
- Retten til begrænsning af behandling
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
- Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.